Tjänster

Personlig kostrådgivning

 • För många räcker det långt med att börja förbättra sin hälsa genom att titta på kost och andra livsstilsfaktorer. Du skriver ner allt du äter under 4-5 dagar och som du tar med dig vid första besöket. Under besöket går vi igenom olika hälsoformulär och diskuterar förändringar utifrån ditt nuläge och din målbild. Jag skriver sedan ner förslag på förändringar och den typ av kosthållning som passar just dig. Handlingsplanen med kost- och livsstilsråd går vi igenom vid återbesöket, som du sedan får med dig hem.

 • Vidare uppföljningar och justeringar i handlingsplanen går bra att boka in utefter dina egna behov.

 

Näringsmedicinisk hälsorådgivning

Så här går den till:

 • Nybesök där vi går igenom din berättelse (anamnes), olika hälsoformulär och diskuterar förändringar utifrån ditt nuläge och din målbild. En hårmineralanalys tas liksom andra analysmetoder som ansikts- och irisanalys används samt resultaten från eventuella skolmedicinska tester utförda av sjukvården.
 • Återbesök 2 - 3 veckor efter första besöket går vi igenom din analysrapport och handlingsplan med anpassad livsstilsförändring, kost och kosttillskottsrådgivning, som stärker och balanserar just din kropp. Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader. Det är av yttersta vikt att vi har kontakt med varandra efter detta, då eventuella förändringar kan komma att behöva göras gällande kosttillskottsrekommendationerna innan en omanalys görs.
 • Uppföljning efter 6 månader med omanalys då vi kommer överens om när det är lämpligt att göra en omanalys av hårmineralanalysen. Syftet med omanalysen är att säkerställa att åtgärderna har resulterat i en bättre mineralbalans. Det är viktigt att göra en eller flera uppföljningar. Ofta behövs det en del vidare justeringar av handlingsplanen och eventuella omanalyser under resans gång. Vidare uppföljningar går bra att boka in utefter dina egna behov.
 • OBS! Kostnader tillkommer för kosttillskott, omanalyser och uppföljning. Vi arbetar tillsammans, där jag vägleder dig i ditt arbete mot en friskare livsstil. Jag finns där som ett stöd för dig, men det är du själv som sätter upp de mål du vill uppnå med din hälsa. Viktigt att komma i håg är att det finns inga snabba åtgärdsmetoder, så kallade quick fix, för att uppnå hållbart och optimalt resultat. Att förbättra sin hälsa med näringsmedicin krävs att man både har tålamod och engagemang att vilja jobba långsiktigt. Vid behov, om du märker att de önskvärda resultaten från rekommendationerna uteblir, kan jag hänvisa dig till någon annan terapeut eller läkare.

 

  Näringsmedicinsk hudvårdsrådgivning

  • Följer samma upplägg och rekommendationer som ovan (näringsmedicinsk hälsorådgivning) bara att här är handlingsplanen mer specifik och inriktad på ditt hudtillstånd med rådgivning utifrån en helhetsbild (inifrån och ut), för att uppnå en mer balanserad och optimal hudhälsa.

   

  Hårmineralanalys (HMA)

  • Den är en individuell analys av ditt vitamin- och mineralbehov och ämnesomsättning. Du får information om mineralstatus, eventuella giftiga metaller/mineraler och vilken ämnesomsättningstyp du är, samt kostråd och ett skräddarsytt kosttillskottprogram. 
  • Obs! Denna analys skall ej förväxlas med den som görs i den näringsmedicinska rådgivningen. I HMA ingår endast provtagning, analys på laboratorie samt genomgång av analyssvaret. Som ny kund rekommenderar jag att man först köper en näringsmedicinsk rådgivning. Läs mer här om hårmineralanalys