OM HÅRMINERALANALYS

Vad är en hårmineralanalys (HMA)?

 • Vårt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.
 • Hårmineralanalys (HMA), eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och andra viktiga näringsämnen, vissa toxiska ämnen, förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ via ett hårprov.
 • Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av kroppens invärtes miljö.
 • Med hjälp av denna information kan en stor del av metabolismens olika händelser tydas.
 • Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.
 • Hårmineralanalysen är en laboratorieanalys med en mycket avancerad analystolkning och korrigeringsförslag för läkare/terapeut, samt en komplett analystolkning med kostförslag och kosttillskottsprogram för klienten.

Vad skiljer hårmineralanalys från urin- och blodanalys?

 • Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt. Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod.
 • Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.
 • Hårmineralanalys visar även graden av mineralretention i kroppen. OBS! Olika typer av analyser kan komplettera varandra.

Kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

 • När det gäller att ta reda på vilken typ av näring och föda kroppen behöver är hårmineralanalysen ett värdefullt redskap för att skapa bättre hälsa.
 • Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa.
 • Håranalysen är en praktisk och enkel metod för att kontrollera mineralbalansen i kroppen.
 • Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott av mineraler, vitaminer och andra spårämnen som behövs för att balansera upp sin kropps näringsstatus utifrån analysen.
 • Det ger också information om vilka näringsämnen som bör undvikas för tillfället.
 • Vi är unika vilket innebär att det som näringsmässigt är bra för en människa kanske inte är bra för en annan.

Hur går hårmineralanalysen till?

1. Klippning

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Dela bara upp håret och klipp så nära hårbottnen som möjligt. Klipp bort överflödigt hår från provet och lämna kvar 2,5–4 cm från hårrötterna. Den totala mängden som fordras är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår. 

2. På labbet 

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan avskiljas. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument. 

3. Resultatet 

Därefter tyder man resultatet då flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Från Trace Elements, Inc. får du sedan resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal. 

Påverkas analysresultatet av hårfärgningsmedel, schampo och tvål?

Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exempelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen. 

När man tar en hårmineralanalys använder man sig av håret närmast skallbenet.

Källa: www.haranalysen.se