Analysrapport och Kosttillskottprogram - Balansering

HÅRMINERALANALYS (HMA)

HMA Nybesök  

(30min 1.500kr)

HMA Genomgång  

(30min 0kr)

Bokas ca 2 veckor efter nybesök

Ändra 

OMANALYS (HMA)

OMANALYS Uppföljning  

(30min 1.450kr)

OMANALYS Genomgång  

(30min 0kr)

Bokas ca 2 veckor efter uppföljning